Το εργαστήριο μας σας πρσφέρει:

Υπολογισμός Υγρασίας
Φαρινογράφημα (μόνο για απορρόφηση νερού με υπολογισμό υγρασίας)
Φαρινογράφημα (με υπολογισμό υγρασίας)
Αμυλογράφημα (μέσω MIXOLAB)
Προσδιορισμός υγρής γλουτένης
Αλβεογράφημα (με υπολογισμό υγρασίας)
Αλβεογράφημα (με υπολογισμό απορρόφησης νερού)
Αλβεογραφικός έλεγχος ξηράς γλουτένης
Γράφημα MIXOLAB
Τέφρα
Index Γλουτένης

Ερμηνεία επεξήγηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Προτάσεις για μεγιστοποίηση αποτελέσματος σε μείγματα σταριών.

header

Κύλιση στην Αρχή