Προτάσεις αγοράς σίτου και αλεύρου σύμφωνα με: 

Τις διαθέσιμες ποικιλίες αυτών.
Τις διεθνείς τιμές σίτου και των παραγώγων αυτού στις χρηματαγορές από εξειδικευμένους συνεργάτες ( spot and futures markets ) όσο και την δυνατότητα προστασίας σας εμπορικά από τις διακυμάνσεις στην αγορά σίτου( hedging in wheat).

header

Κύλιση στην Αρχή