ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ


    Η BIOZYME προσφέρει αναλύσεις και προσδιορισμούς:

 •  Περιεκτικότητας σε αμυλάση (Αμυλογράφος Brabender)
 •  Ρεολογικών ιδιοτήτων (Αλβεογράφος Chopin)
 •  Αντοχής του ζυμαριού στη μηχανική καταπόνηση και στην ικανότητα απορρόφησης νερού (Φαρινογράφος Brabender)
 •  Υγρασίας (Υγρασιόμετρο Brabender)
 •  Επίδρασης βελτιωτικών ουσιών (Εξτενσιογράφο Brabender)
 •  Υγρής γλουτένης
 •  Ολικής πρωτεϊνης κατά KJELDAHL
 •  Διόγκωσης της γλουτένης (ZELENY)
 •  Baking Test (τεστ αρτοποίησης)

            Σας δίνει πέρα από τη δυνατότητα για γνώση των ιδιοτήτων των αλεύρων σας, να διευρύνετε το πελατολόγιο σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτουν απαιτητικοί πελάτες είτε αυτοί προέρχονται στο business to business ή στις retail πωλήσεις. Σας παρέχει πιστοποιητικό των αποτελεσμάτων των ερευνών της μέσω του βαθμονομημένου εξοπλισμού μας.

    ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • οι εξειδικευμένοι επιστήμονες της εταιρίας μας με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και έχοντας εργαστεί σε μεγάλες αλευροβιομηχανίες, παρέχουν ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση άμεσων αναγκών των πελατών μας. Χειριζόμαστε προσωπικά και με άμεση ανταπόκριση την κάθε ζήτηση μέσω τηλεφώνου, email και video conference.
 • Προτάσεις μας για την αρτιότερη λειτουργία του μύλου σας (όπως αύξηση απορρόφησης νερού, ορθότερη λειτουργία της άλεσης).


    ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ


    Προτάσεις αγοράς σίτου και αλεύρου σύμφωνα με:

 • Τις διαθέσιμες ποικιλίες αυτών
 • Τις διεθνείς τιμές σίτου και των παραγώγων αυτού στις χρηματαγορές από εξειδικευμένους συνεργάτες ( spot and futures markets ) όσο και την δυνατότητα προστασίας σας εμπορικά από τις διακυμάνσεις στην αγορά σίτου( hedging in wheat).


    ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Καινοτόμων & βιολογικών προϊόντων.
 • Tailor Made προϊόντα σχεδιασμένα ειδικά για εσάς.
 • Παροχή προτάσεων συνταγών για αρτοσκευάσματα.
 • Η BIOZYME μέσω συνεχής έρευνας αγοράς προτείνει στους πελάτες της νέες ιδέες και λύσεις καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά.


    HACCP & ISO

 • Οι απαιτήσεις του καταναλωτή για μέγιστη δυνατή ασφάλεια των τροφίμων έχουν αυξηθεί.
 • Τα ΄Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων΄ HACCP & ISO έρχονται να καλύψουν τη συγκεκριμένη ανάγκη.
 • Η εφαρμογή τους θα αυξήσει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της εταιρίας και το παραγόμενο προϊόν θα έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.
 • Η BIOZYME, εξειδικευμένη στην βιομηχανία τροφίμων, αναλαμβάνει την ανάπτυξη και τη συντήρηση τέτοιων συστημάτων, παρέχοντας υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης, ως προς τους κανονισμούς και τα νομοθετικά πλαίσια που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργαζόμενη με ανάλογο φορέα πιστοποίησης.

header

Κύλιση στην Αρχή